Review: Monument Valley 2 is het prachtige vervolg voor iOS (2024)

Review: Monument Valley 2 is het prachtige vervolg voor iOS (1)

Het vervolg dat de game verdient

  • Apps
  • Games

Monument Valley is terug! In Monument Valley 2 gaan moeder en kind op stap in de wondere wereld van de vallei om weer veel puzzels met optische illusies op te lossen. Wij speelden dit nieuwe deel en geven ons oordeel.

Review: Monument Valley 2 is het prachtige vervolg voor iOS (2)

Benjamin Kuijten | iCulture.nl -


Het is alweer drie jaar geleden dat de originele Monument Valley voor de iPhone en iPad verscheen. De game maakte meteen indruk, onder andere vanwege de prachtige stijl die in de jaren daarna vaak geïmiteerd is. Monument Valley zag er niet alleen mooi uit, maar heeft ook nog eens geweldige puzzels waarbij optisch bedrog centraal staat. Na enkele uitbreidingen is het tweede deel van Monument Valley eindelijk beschikbaar. Met een nieuw personage, nieuwe puzzels en mechanieken, duiken wij in de wondere wereld van Monument Valley 2.

Monument Valley is de bekende iOS-klassieker

Monument Valley is een prachtige game die draait om optische illusies gebaseerd op de kunstwerken van de Nederlandse kunstenaar Escher. In Monument Valley draai en kantel je onderdelen van het level zo, dat er nieuwe perspectieven ontstaan en je het personage zijn weg kan laten vervolgen. De game is ideaal voor de iPhone en iPad dankzij de eenvoudige bediening. Het charmante uiterlijk en geluid maken de game een echte klassieker die al veel geroemd is.

Monument Valley 2 bouwt daar op voort. De game kent qua opzet geen drastische nieuwe opzet en de gameplay is nog nagenoeg hetzelfde. Het spel zal voor mensen die het eerste deel gespeeld hebben dan ook zeer herkenbaar zijn en vertrouwd aanvoelen. Heb je het eerste deel gemist? Dan is het niet nodig om die te spelen om van Monument Valley 2 te kunnen genieten. Het tweede deel staat geheel op zichzelf en leert je ook de mechanieken waar het spel gebruik van maakt.

Klik om inhoud van YouTube te tonen.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Monument Valley 2 met moeder en kind

Het verhaal in Monument Valley 2 draait om een moeder en haar kind. Moeder Ro laat haar kind alle mysteries van de vallei zien en tijdens het spelen ga je wonderbaarlijk genoeg een soort band opbouwen met moeder en kind. Monument Valley speel je dus met twee personages tegelijk. In het begin merk je hier weinig van, omdat het kind simpelweg achter moeder aan blijft lopen. Al snel kom je in de game de eerste nieuwe elementen tegen. Moeder en kind worden van elkaar gescheiden, waardoor het voor jou de taak is om de twee weer bij elkaar te brengen. In het begin bedien je gewoon de moeder en volgt het kind op afstand de voetsporen van de moeder. Je moet daardoor in veel gevallen de moeder de juiste richting op sturen, zodat het kind schakelaars indrukt en de weg kan vervolgen.

In latere levels bedien je juist het kind zelf, terwijl de moeder vanaf een afstand toekijkt. Qua bediening zit er verder geen verschil, waardoor vooral het gevoel dat je erbij krijgt belangrijk is. Doordat je tijdens het spelen zo’n band opbouwt, krijg je een beetje medelijden met het verloren kind. De opluchting is dan ook telkens groot als je de twee weer bij elkaar weet te brengen. Op een gegeven moment moeten de twee zelfs afscheid van elkaar nemen.

Het meest knappe van Monument Valley 2 is dat je zo’n band op kan bouwen met de personages, terwijl ze zo minimalistisch weergegeven en geanimeerd zijn. De kleine details, van het rode mutsje van het kind tot de manier van lopen, zorgen ervoor dat de personages levendig zijn en voelen. Het zijn vooral de kleine dingen die het hem doen en zorgen voor de charme van zowel het spel als het verhaal in de game. De muziek speelt ook een belangrijke rol in het gevoel dat je bij de game krijgt. De sfeervolle en rustige muziek zorgt voor net de juiste toon tijdens het spelen van de puzzels.

Puzzels in Monument Valley 2

De puzzels in de game zijn weer als vanouds. Abstracte objecten, typische bouwwerken en een hoop schakelaars. In het begin zijn de puzzels nog vrij eenvoudig, maar al snel worden de levels weer behoorlijk pittig en zijn het echte hersenkrakers. Het concept met optische illusies en schakelaars verveelt eigenlijk nooit en daarom komt Monument Valley 2 als geroepen. De puzzels zijn verslavend en voor je het weet ben je een uur verder. De puzzels zijn misschien niet altijd even origineel en zijn vooral erg herkenbaar. De puzzels bevatten wel wat nieuwe elementen, zoals bomen, struiken en lichtstralen waarmee je puzzels op moet lossen. Dat zorgt voor de nodige variatie, al zal het meerendeel van de levels alsnog erg herkenbaar voelen. Voor spelers die het origineel gespeeld hebben, kan dat een valkuil zijn.

Net als in het eerste deel, heeft Monument Valley 2 geen beoordelingssysteem. Het is dus niet nodig om de levels meerdere malen langs te lopen om bijvoorbeeld een hogere score te halen. Monument Valley 2 houdt dan ook geen enkele score bij. Je speelt de levels stuk voor stuk, maar daarna is het niet echt de moeite meer waard om terug te gaan. Het is dan ook jammer dat je het spel binnen een paar uurtjes wel uitgespeeld hebt, hoewel het wel een toffe ervaring blijft.

Score

9

Monument Valley 2

€5,49

Voordelen +

  • Prachtige graphics met geweldige soundtrack
  • Ontroerend verhaal over moeder en kind
  • Leuke puzzels met nieuwe elementen

Nadelen -

  • Soms wel heel erg herkenbaar
  • In een paar uurtjes uitgespeeld
Verkrijgbaar in de App Store

Conclusie Monument Valley 2 review

Monument Valley 2 is de waardige opvolger van het bekroonde eerste deel. De puzzels vol met optische illusies, schakelaars en andere elementen zijn weer leuk als vanouds en het verhaaltje over moeder en kind ontroert zelfs af en toe. Het is jammer dat het spel wederom wat aan de korte kant is en dat de puzzels niet allemaal even origineel zijn, maar Monument Valley 2 blijft een ervaring die je eigenlijk niet wil missen. Dit komt dus voornamelijk door de grafische stijl en de prachtige muziek, waardoor je Monument Valley 2 maar moeilijk naast je neer kan leggen. Nadat je dit tweede deel uitgespeeld hebt, smacht je alleen maar naar nog meer puzzels.

Review: Monument Valley 2 is het prachtige vervolg voor iOS (2024)

FAQs

Is Monument Valley 2 worth it? ›

Monument Valley 2 seems to iterate on the things that made Monument Valley so beloved, but in doing so it feels like a duplication of effort–like a monument to a monument. It's still pretty and easy to recommend, but feels far less special. Monument Valley 2 successfully replicates the original's charm and vibrancy.

Is Monument Valley 2 hard? ›

The puzzles, as mentioned above, aren't as difficult as Monument Valley's in many cases, but they do have a certain something to them, a literacy that you'll need to achieve before it all makes sense.

How long does it take to complete Monument Valley 2? ›

1½ Hours
Single-PlayerPolledAverage
Main Story1431h 37m
Main + Extras201h 44m
Completionist1531h 48m
All PlayStyles3161h 42m

Is Monument Valley game worth buying? ›

The Bottom Line

This puzzler won't test your hand-eye coordination, nor is it very long, but the relaxing experience of playing backed by excellent sound design and a mysterious storyline is still worth the price tag ($3.99, £2.49, AU$4.99). Monument Valley mixes together concepts from the art of M.C.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5561

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.